REGULAMIN SKLEPU

 

Sklep Internetowy DanteBowTie.pl działający pod adresem www.dantebowtie.eu, prowadzony jest przez The Cool Schol , os. dolnośląskie 116/4, 97-400 Bełchatów NIP: 7691989298  zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 100769217

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres biuro@dantebowtie.pl lub pod numerem telefonu

+48 788-525-072 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia jest podany w informacji przy każdym z produktów.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.Poniższe ceny zawierają wszelkie podatki, cła oraz inne dodatkowe opłaty. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

– przelewem bankowym na konto sklepu:
Nazwa: DanteBowTie.pl
BANK: Deutsche Bank, nr. konta: 09 1910 1048 2602 9954 1395 0002
Tytuł: Numer zamówienia

nr. konta

– płatności DotPay

11. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz koszów jego wysyłki.

12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem wybranego przy zamówieniu dostawcy

13. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

14. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.dantebowtie.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

15. Zwrot towarów i  Prawo odstąpienia od umowy:

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. Nr 22 poz.271 z 2000r z późniejszymi zmianami), Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.dantebowtie.eu bądź kierować się bezpośrednio do Formularza reklamacji. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”

Warunkiem niezbędnym zwrotu jest dostarczenie towaru wolnego od śladów użycia.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

16. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Dante Bow Tie ul.Dolnośląska 116/4 ,97-400 Bełchatów . Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]